Kimyasalların Yönetimi

- Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü

- Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) Hazırlanması

Güvenlik bilgi formları, ilgili yönetmeliğe uygun olarak, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş (TSE) tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır.

- Etiketleme

- Depolama

  • Doğaya karışmanın engellenmesi için uygunsuz hava koşullarından koruma
  • Taşma havuzları, paletlerinin kullanımı
  • Depolama koşullarının belirlenmesi (örn. birlikte depolama, sıcaklık)