Çevre Yönetimi ve Planlaması

  • Çevre Yönetim Sistemi kurulması
    • ISO 14001
    • EMAS (Eko-yönetim ve Tetkik Sistemi)
  • Kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin belirlenmesi (Çevresel etkilerin analizi)
  • Çevre performansının değerlendirilmesi
  • Hammadde, ürün ve atıkların uygun şekilde depolanması