Atık Yönetimi

- Atıklarla ilgili hizmet alınan tedarikçi firmaların değerlendirilmesi

- Firma içinde ayrıştırma ve toplama sistemi kurulması

  • Geri dönüştürülebilen atıklar (kağıt, plastik, metal, elektronik atıklar)
  • Tehlikeli atıklar
  • Hafriyat ve inşaat atıkları

- Atıkların depolanması

  • Tehlikeli atık geçici depolama alanı
  • Doğaya karışmanın engellenmesi için uygunsuz hava koşullarından koruma