Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması

Firmaların sera gazı emisyonlarını açıklamaları ve iklim değişikliği ile ilgili rapor yayınlamaları her geçen gün önem kazanmaktadır.

Karbon Yönetimi, firmalara küresel ısınmayla mücadele, risklerin yönetimi ve gelecekte uygulamaya konulabilecek yasal gerekliliklere karşı hazırlıklı olma açısından faydalar sağlayacaktır.

Karbon Yönetimi ile ilgili olarak kullanılan standartlardan biri ISO14064'tür. ISO14064 Bölüm 1 - Sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanmasına ve rapor edilmesine dair kılavuz ve özellikleri içerir. Diğer bir standart "Greenhouse Gas Protocol Initiative" tarafından yayınlanmıştır.

Çalışma kapsamında firmanın sera gazı emisyon kaynaklarının envanteri çıkarılacak ve hesaplama yapılacaktır.