Sürdürebilirlik Raporlaması (Ekonomik, Çevresel, Sosyal)

GRI G3 Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkelerine uygun sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması

Sürdürlebilirlik Göstergeleri:

Ekonomik
Çevresel
Sosyal
Kurumsal yönetişim
Atıklar
İnsan hakları
Yasal uyumluluk
Doğal kaynak kullanımı
İK yönetimi
İş etiği kuralları
Biyoçeşitlilik
İş sağlığı ve güvenliği
Yolsuzluk
Ürün sorumluluğu
Müşteri sağlığı ve güvenliği
Paydaşlar üzerindeki ekonomik etki
Karbon emisyonları
Pazarlama iletişimi
Ödenen vergiler
Çevre yasalarına uyum
Toplumsal katkı