UZD sürdürülebilirlik konusunda, özellikle çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlığı firmasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre konularının günümüzde giderek artan önemi ve bu konular hakkında önemli kararlar alması gereken birimlerin bilgi ihtiyaçlarının karşılanması firmamızın kuruluşunda esas amaç olarak belirlenmiştir.

İnsan, çevre ve maddi varlıkları birlikte değerlendirerek kalıcı ve doğru çözümlere ulaşmanın, değişen teknolojiye uyum sağlayarak gelişmeleri takip etmenin ve bunları yaparken yasal çerçevelere uygunluğu temin etmenin, uzman meslek sahiplerinin yapabileceği işler olduğunu düşünüyoruz.

On yılı aşkın deneyimleri ve bilgi altyapıları ile İstanbul'da kurulmuş olan UZD Çevre ve İş Güvenliği Danışmanlık Ltd. Şti. bünyesinde görev alan uzman personelimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre konularında ihtiyaç sahiplerine; kurum ve işletmelerinde yapılacak tespitler, değerlendirmeler, öneriler ve eğitimler olmak üzere bir dizi hizmeti verebilmektedir.

UZD Çevre ve İş Güvenliği Danışmanlık Ltd. Şti. Global Reporting Initiative (GRI)'in kurumsal paydaşıdır. GRI dünyanın en yaygın olarak kullanılan sürdürülebilirlik raporlaması ilkelerinin geliştirilmesine öncülük etmiş bir organizasyondur.

UZD Çevre ve İş Güvenliği Danışmanlık Ltd. Şti.; Sanayi İşletmeleri, KOBİ'ler, Okullar, Oteller gibi yaşam ve üretim alanlarının sürdürülebilirlik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında yapacakları çalışmalarda destek olmaktadır.

Temiz bir çevrede, güvenli ve sağlıklı bir gelecek için biz hazırız.