Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri

Genel Çevre Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitim içeriği:

- Temel bilgiler

- Su kirliliği

- Hava kirliliği

- Atıklar

- Gürültü

Çevre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitim içeriği:

- Firmanın çevre politikası

- Firmanın ürün ve hizmetleriyle ilgili önemli etkileri

- Firmanın çevre amaç ve hedefleri

- Çevresel etkilerin en aza indirilmesi için oluşturulan prosedürler ve bu prosedürlere uyulmaması halinde ortaya çıkması olası sonuçlar