OHSAS18001 Hazırlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) kurulması konusunda çalışılmaktadır.

Yasal şartlar ve İSG riskleri hakkındaki bilgiler dikkate alınarak, politika ve hedefler geliştirilmesi konusunda kuruluşlara destek olunmaktadır. İSG Yönetim Sisteminin elemanları, diğer yönetim gereklerine entegre edilebilmektedir.