Çalışma Ortamının Gözetimi

  • İşyeri bina ve eklentilerinde bulunması gerekli asgari sağlık ve güvenlik şartlarına yönelik tedbirlerin kontrolü
  • İş ekipmanlarının kullanımıyla ilgili sağlık ve güvenlik şartlarını sağlayacak asgari tedbirlerin kontrolü
  • İşyerine dair asgari önleme ve koruma uygulamalarının kontrolü