Ergonomi

Ergonomi ilgili çalışmanın yasal çerçevesi "Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği" ve "Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" tarafından belirlenmektedir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü "Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Risk Değerlendirme Rehberi"ni yayınlamıştır.

Ergonomi çalışmasının hedefi, işle ilgili kas iskelet sistemi hastalıklarına yol açabilecek koşulları belirlemek ve işyerinin tasarımını bu koşulları azaltacak / ortadan kaldıracak şekilde düzenlemektir.