İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

- Firmada iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulması

- Toplantı sisteminin kurulması

- İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin eğitimi

  • Kurulun görev ve yetkileri
  • İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
  • Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
  • İş hijyenin temel ilkeleri
  • İletişim teknikleri
  • Acil durum önlemleri
  • Meslek hastalıkları
  • İşyerine ait özel riskler
  • Risk değerlendirmesi